مانکن ایستگاه سر جنین در لگن

• نیم تنه مناسب جهت معاینات سر جنین در کانال زایمان
• امکان آموزش موقعیت سرجنین و خارهای ایسکیال لگن در حین زایمان
• امکان آموزش معاینات سرجنین در سه موقعیت 2- و 0 و3+

کد محصول : LF01070U

کمپانی سازنده : NASCO

usa-flag

English
اسکرول به بالا