مانکن تزریقات بین مفصلی آرنج

امکان آموزش تزریقات بین مفصلی آرنج و مشاهده صحت عملیات به وسیله کنسول باکس الکترونیکی
• دارای 2 سایت جهت تزریقات شامل :
– Tennis Elbow (lateral epicondylitis)
– Golfer’s Elbow (medial epicondylitis)

کد محصول : 30083

کمپانی سازنده : LIMBS & THINGS

greatbritain-flag

English
اسکرول به بالا