مانکن تزریقات بین مفصلی دست و مچ

امکان آموزش تزریقات بین مفصلی دست و مچ و مشاهده صحت عملیات توسط تبلت همراه مانکن
• دارای 4 سایت جهت تزریقات شامل :
– Carpal tunnel
– Trigger finger/tendon sheath injection
– De Quervains sheath
– First metacarpal joint

کد محصول : 70230

کمپانی سازنده : LIMBS & THINGS

greatbritain-flag

English
اسکرول به بالا