مانکن تزریقات بین مفصلی پا و مچ

امکان آموزش تزریقات بین مفصلی پا و مچ پا و مشاهده صحت عملیات بوسیله کنسول باکس الکترونیکی
• دارای 8 سایت جهت تزریقات شامل :
– metatarsophalangeal (MTP) joint
– tarsal tunnel
– sinus tarsi
– tibiotalar joint
– plantar fascia
– retrocalcaneal bursa
– subtalar joint
– morton’s neuroma

کد محصول : 30100

کمپانی سازنده : LIMBS & THINGS

greatbritain-flag

English
اسکرول به بالا