مانکن سونداژ مرد به همراه انما

• دارای آناتومی صحیح وجنس نرم جهت آموزش کتتریزاسیون
• امکان آموزش مراقبت های پرینه
• امکان آموزش انما

کد محصول : MW2A

کمپانی سازنده : KYOTO KAGAKU

japan-flag

English
اسکرول به بالا