مانکن معاینات مانور لئوپولد

• نیم تنه دارای جنین و لگن استخوانی جهت آموزش مانور لئوپولد
• امکان تغییر موقعیت جنین به حالت سفالیک و بریچ
• امکان آموزش معاینه فونتالهای قدامی و خلفی جنین

کد محصول : SB23476U

کمپانی سازنده : NASCO

usa-flag

English
اسکرول به بالا